Zadzwoń Napisz

Wycena szkody

Wycena szkody
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×

Katastrofy naturalne,

wypadki to sytuacje,

w których życia człowieka

bardzo zmienia się.

Osoba dotknięta nieszczęściem przechodzi ciężkie chwile. Bywa, że musi od nowa poukładać swój świat,  np.: odbudować dom po powodzi. Wypadek, czy nieszczęście przyrodnicze nieraz niszczą dorobek całego życia i dotykają osobę niezamożną, która nie jest w stanie pobierać się po dramacie. Ochronę przed skutkami takich zdarzeń zapewniają różnorakie ubezpieczenia.

Agencje ubezpieczeniowe

dostosowały ofertę ubezpieczeń

do potrzeb klienta

i oferują różne ubezpieczenia, np.:

od katastrof naturalnych, polisę na życia, ubezpieczenia od kradzieży, rolne, zdrowotne, komunikacyjne, ubezpieczenia dzieł sztuki. 

W momencie powstania szkody, klient zwraca się do ubezpieczyciela o odszkodowanie.  Poszkodowany zgłasza szkodę podając wszystkie jej okoliczności i dowody na zaistnienie zdarzenia. Aby odszkodowanie mogło zostać wypłacone trzeba dokonać wyceny szkody.

Do wyceny szkody powstałej w mieszkaniu, domu, zakładzie pracy, w pomieszczeniu gospodarskim konieczne są oględziny miejsca przez pracownika firmy ubezpieczeniowej. W ten sposób przeprowadzana jest likwidacja szkody z ubezpieczenia mienia, jeżeli szkoda powstała w wyniku pożaru, powodzi, nawałnicy, gradobicia, dewastacji, kradzieży, włamania.

Ubezpieczyciel ma prawo

odmówić wyceny szkody,

a co za tym idzie wypłaty odszkodowania,

jeżeli w umowie ubezpieczenia

był zapis o konieczności

starannego zabezpieczenia

mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia.

Oznacza to, że jeżeli szkoda na mieniu jest działaniem umyślnym sprawcy lub wynikiem rażącego niedbalstwa to na odszkodowanie nie ma co liczyć. W przypadku zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego poszkodowany musi powiadomić o tym ubezpieczyciela i spisać wszystkie straty. Wykonanie zdjęć zniszczonych rzeczy jest pożądane.  Przedstawiciel ubezpieczyciela na miejscu zdarzenia dokonuje oględzin i określa rozmiary powstałej szkody.

Wycena szkody to ocena

technicznego stanu nieruchomości

oraz zakresu uszkodzeń.

Wycena szkody może być dokonywana

według dwóch kryteriów:

wartości rzeczywistej

lub wartości odtworzeniowej.

Podstawą wyceny szkody w przypadku zastosowania wartości rzeczywistej są oględziny i wiek nieruchomości. Na tej podstawie określa się stopień zużycia nieruchomości. Przy wycenie według wartości odtworzeniowej bierze się pod uwagę rzeczywisty koszt potrzebny do doprowadzenia uszkodzonej rzeczy do stanu sprzed szkody.

Jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego. Odszkodowanie ma na celu naprawienie szkody poprzez przywrócenie danej rzeczy (pojazdu, zabudowania gospodarskiego, domu) do stanu sprzed zaistnienia szkody lub na zapłacie odpowiedniej sumy pieniężnej, jeżeli rzecz nie nadaje się do naprawy.

Zdecydowanie najwięcej wątpliwości, co do wyceny szkody mają osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych. Skarżą się na zaniżanie wysokości odszkodowania, nierealny do realizacji kosztorys. Ubezpieczyciele często zaniżają koszty robocizny – zamiast realnych rynkowych stawek biorą pod uwagę średnie stawki obowiązujące w nieautoryzowanych warsztatach.

Koszty naprawy szacowane są

na podstawie cen części zamiennych,

a nie oryginalnych, co w sposób oczywisty

zaniża wartość odszkodowania.

Ubezpieczyciel może co prawda ustalić wycenę szkody na podstawie części zamiennych. Jest jednak jeden zasadniczy warunek – klient musi wyrazić na to zgodę. Tymczasem ubezpieczyciel nie informuje poszkodowanego o jego prawach i bez wiedzy klienta wycenia koszty naprawy po cenach części zamiennych. Wykorzystuje niewiedzę klienta, jego trudną sytuację, chęć jak najszybszego załatwienia sprawy i zaniża odszkodowanie, działając w ten sposób na niekorzyść ubezpieczonego.

Zaniżanie wyceny

jest niezgodne z prawem,

a pokrzywdzony ma prawo

odwołać się od takiej decyzji.

Dla właściciela pojazdu korzystniejsza jest naprawa bezgotówkowa. Wybiera warsztat, przedstawia wycenę i odbiera naprawiony samochód. W takiej sytuacji ubezpieczyciel nie ma możliwości zaniżania wyceny szkody.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×