Zadzwoń Napisz

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×

Coraz więcej osób posiada samochód.

Jest to znak czasu

i przejaw dobrobytu.

Trudno wyobrazić sobie życie

współczesnego człowieka bez auta.

Samochodem przemieszczamy się wszędzie: do pracy, na uczelnię, do sklepu, na urlop i wielu innych sytuacjach. Transport jest niezbędną gałęzią gospodarki. Zgodnie z polskim prawem każdy kierowca musi posiadać ubezpieczenie komunikacyjne. W związku z zwiększaniem się liczby samochodów, rośnie ryzyko wypadków na drogach.

Kolizje w ruchu drogowym wiążą się ze sporymi stratami materialnymi, uszkodzeniem ciała uczestników zdarzenia, a nawet ze śmiercią poszkodowanych. Koszty naprawy pojazdy i koszty leczenia ofiar wypadku do małych nie należą i mogą znacznie obciążać budżet. Aby koszty związane z likwidacją powypadkowych szkód nie obciążały majątku sprawcy i uczestników wypadku powstały ubezpieczenia komunikacyjne.

Chociaż kierowcy często narzekają

na wysokie ceny ubezpieczeń,

to w momencie wypadku przekonują się,

że odszkodowanie jest dużą pomocą

w likwidacji szkody.

Bez pieniędzy z ubezpieczenia wiele osób nie byłoby w stanie z własnej kieszeni kosztów naprawy pojazdu lub leczenia. Najpopularniejsze ubezpieczenia pojazdu to OC,AC i assistance. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest jednym z rodzajów ubezpieczenia komunikacyjnego. Jest  obowiązkowe i trzeba je wykupić najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu.

Zakres ubezpieczenia jest taki sam

u wszystkich ubezpieczycieli,

ponieważ reguluje go ustawa

o ubezpieczeniach obowiązkowych,

UFG i PBUK.

Przy ubezpieczeniu OC to ubezpieczyciel pokrywa z polisy ubezpieczonego, który spowodował wypadek szkody wyrządzone innym uczestnikom ruchu. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie, zdrowie i życie poszkodowanych w wypadku, do którego doszło z winy ubezpieczonego. Za brak polisy OC naliczane są kary uzależnione od  rodzaju samochodu oraz okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej. Są to znaczne stawki. Taniej wychodzi zapłacenie ubezpieczenia w terminie.

W przypadku zaistnienia szkody

należy spisać oświadczenie,

w którym trzeba podać imiona i nazwiska,

adresy, numery telefonów uczestników oraz świadków,

a także dane pojazdów biorących udział

w zdarzeniu: marka,

model i numer rejestracyjny.

W oświadczeniu trzeba umieścić informację o uszkodzeniach pojazdu, opisać kolizję, tzn.: podać miejsce, czas i okoliczności wypadku. Sprawca powinien spisać numer swojej polisy i podać nazwę ubezpieczyciela oraz przyznać się do spowodowania wypadku. Oświadczenie muszą podpisać wszyscy uczestnicy wypadku, o ile pozwala na to stan ich zdrowia. Mając komplet informacji można skontaktować się z ubezpieczycielem sprawcy. Następnie ubezpieczyciel wysyła do sprawcy pismo, w którym prosi i potwierdzenie oświadczenie i podanie wszystkich okoliczności wypadku.

Ubezpieczyciel wysyła

do poszkodowanego rzeczoznawcę,

którego zadaniem jest

sporządzenie dokumentacji

szkody i ocenienie rozmiaru uszkodzenia pojazdu.

Jest to podstawa do wyceny kosztów i zaproponowania wysokości odszkodowania. Od 2015 roku można likwidować szkodę we własnym towarzystwie ubezpieczeniowym, a koszty ubezpieczenia odzyskuje ubezpieczyciel poszkodowanego od ubezpieczyciela sprawcy. Jest to bezpośrednia likwidacja szkody.

Ubezpieczenie komunikacyjne autocasco (AC)

należy do grupy ubezpieczeń dobrowolnych.

Za jego brak nie otrzymuje się kary. Jest to ubezpieczenie od kradzieży i zniszczenia. Oznacza to, że ubezpieczony otrzyma zadośćuczynienie finansowe w przypadku uszkodzenia lub kradzieży pojazdu. Na pieniądze można liczyć także w przypadku kradzieży lub zniszczenia wyposażenia samochodu. Zapewnia odszkodowanie właścicielowi pojazdu. Zakres ubezpieczenia AC obejmuje najczęściej: zderzenia się pojazdów, zderzenia z osobami, zwierzętami lub uderzenie samochodu w inny budynek, słup energetyczny, drzewo lub inny obiekt znajdujący się na zewnątrz oraz zdarzenia  losowe, np. pożar, zatopienie, działania sił przyrody (np.. huraganu, gradu), działania czynnika termicznego lub chemicznego, pochodzącego z zewnątrz pojazdu, działanie przestępcze, np.: zarysowanie karoserii, kradzież pojazdu lub jego wyposażenia.

Istotną informacją jest fakt, że są sytuacje,

w których ubezpieczyciel może

odmówić wypłaty odszkodowania, np.:

jeżeli właściciel pozostawił kluczyki

w stacyjce i nastąpiła kradzież auta.

Ubezpieczyciel może uznać niedbalstwo właściciela i nie wypłacić pieniędzy. Ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania z polisy AC jeżeli ubezpieczony prowadził samochód pod wypływem alkoholu lub narkotyków. Kolejnym rodzajem ubezpieczenia komunikacyjnego jest assistance. Najczęściej oferowane w pakiecie z polisą OC lub AC.  Zapewnia całodobową pomoc w przypadku awarii samochodu lub wypadku. Zapewnia wsparcie techniczne.

Kierowca nie musi się martwić

o holowanie rozbitego

lub zepsutego auta do warsztatu.

Assistnce zapewnia także pomoc medyczną i prawną właścicielowi i pasażerom ubezpieczonego auta. Assistance to bogaty pakiet usług dodatkowych, np.: organizowanie i pokrywanie kosztów przesyłki części niezbędnych do naprawy auta, o ile nie posiada ich warsztat. Z tego rodzaju ubezpieczenia można pokryć wynajęcie auta zastępczego na czas naprawy. Część ubezpieczycieli w ramach pakietu podstawowego oferuje pomoc za granicą. U innych ubezpieczycieli trzeba dopłacić za pomoc za granicą.

Ubezpieczyciele mają różne limity kilometrów,

na których możliwe jest holowanie auta.

Różnice są także w zakresie uprawnienia do holowania: część ubezpieczycieli oferuje holowanie jedynie po wypadku, inni proponują holowanie po awarii pojazdu i po kolizji drogowej. Przed podpisaniem umowy należy sprawdzić dokładnie warunki ubezpieczenia assistance.

Kolejnym rodzajem ubezpieczenia komunikacyjnego jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jest to ubezpieczenie dobrowolne, którego zakres obejmuje: trwałe następstwa nieszczęśliwego wypadku, np.: uszkodzenia ciała, trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. Wspomniane ubezpieczenie dostępne jest w dwóch wariantach: dla kierowcy lub na kierującego  i pasażerów.

Jeżeli spodobał Ci się artykuł

napisz komentarz lub udostępnij innym osobom

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×