Zadzwoń Napisz

Szkoda całkowita z AC

Szkoda całkowita z AC
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×

Ubezpieczenie AC (autocasco)  jest dobrowolne,

chroni pojazd przed uszkodzeniem,

zniszczeniem,  utratą lub kradzieżą.

W przypadku szkody całkowitej różnica między obowiązkowym OC, a dobrowolnym AC jest istotna. W przypadku OC  o szkodzie całkowitej mówimy, kiedy koszt naprawy jest wyższy niż wartość samochodu.

Szkoda całkowita z AC  to sytuacja,

kiedy koszt naprawy auta przekroczy

próg opłacalności określony

w warunkach ubezpieczenia autocasco.

W tym rodzaju ubezpieczenia to ubezpieczyciel określa granicę opłacalności naprawy, zwykle na poziomie 60-80% wartości samochodu. W celu ustalenia poziomu szkody określa się wartość pojazdu w stanie nieuszkodzonym, a następnie wartość wraku. Wartość szkody całkowitej przy ubezpieczeniu OC i AC będzie różna. Potencjalna możliwość naprawy auta nie jest decydującym kryterium przy kwalifikacji szkody. Liczy się przede wszystkim opłacalność naprawy.

Jeżeli koszt naprawy przekroczy wyznaczony przez ubezpieczyciela próg opłacalności to szkoda zostanie uznana za całkowitą, nawet jeżeli zdaniem właściciela pojazd nadaje się do naprawy. Właściciel wraku dysponuje swoją własnością. Może sprzedać pozostałości samochodu.

Zdarza się, że trudno jest sprzedać wrak

po cenie wskazanej przez ubezpieczyciela.

Niektóre firmy ubezpieczeniowe oferują klientom pomoc w sprzedaży pozostałości pojazdu. Dzięki temu klient nie musi się martwić o zbyt wraku. Za sprzedane pozostałości auta ubezpieczyciel pobiera prowizję, najczęściej 10% uzyskanej ceny. Właściciel wraku samochodu  może podjąć decyzję o kasacji auta, jeżeli uzna, że pozostałości pojazdu nie przedstawiają żadnej wartości. Kasacja auta i zaświadczenie z urzędu miasta/ gminy o wyrejestrowaniu pojazdu są podstawą do uzyskania odszkodowania w wysokości równej wartości pojazdu sprzed wypadku. Decyzję o kasacji właściciel może podjąć w porozumieniu z ubezpieczycielem.

Maksymalna kwota odszkodowania

przy ubezpieczeniu AC to suma

na jaką pojazd został ubezpieczony.

Wypłata odszkodowania za szkodę całkowitą z AC oznacza, że wygasa umowa polisy AC. W przypadku polisy AC firmy ubezpieczeniowe mogą zmniejszać wysokość odszkodowania, a nawet odmówić jego wypłaty. Taka decyzja jest podejmowana w sytuacji, kiedy: kierowca nie przestrzegał przepisów drogowych, np.: przekroczył prędkość, wymusił pierwszeństwo, wyprzedzał w niedozwolonym miejscu.

Właściciel pojazdu nie dostanie pieniędzy za szkodę całkowitą z AC jeżeli prowadził samochód pod wpływem narkotyków, spowodował wypadek umyślnie, nie posiada ważnego przeglądu technicznego pojazdu. Ubezpieczeni, którzy posiadają polisę AC często skarżą się na to, że towarzystwa ubezpieczeniowe zbyt często orzekają szkody całkowite. Ich zdaniem taka sytuacja jest nadużyciem, ponieważ  w wielu przypadkach uszkodzenia pojazdu nie są na tyle poważne i można je naprawić.

Klienci zauważyli, że największy problem dotyczy samochodów kilkuletnich. Ubezpieczyciele zawyżają ceny części i robocizny, a później wydają decyzję, że naprawa jest nieopłacalna.  Dodatkowo zaniżają wartość pojazdu  sprzed szkody i cenę wraku. W takiej sytuacji odszkodowanie jest niższe, nie wystarczy na naprawę, więc poszkodowany, aby wyjść na zero musi sprzedać wrak pojazdu firmom zajmującym się skupowaniem aut na części. Klient, który otrzymał za niską wycenę szkody z polisy AC musi przeanalizować kosztorys.

Najlepiej jest zacząć od sprawdzenia,

czy prawidłowo oszacowano

wartość auta sprzed szkody.

Upewnić się, czy ubezpieczyciel uwzględnił w wycenie niski przebieg, dodatkowe wyposażenie, itp. Wycenę kosztów naprawy warto skonsultować z warsztatem. Klient zawsze może odwołać się od decyzji ubezpieczyciela , udowodnić, że uznanie szkody za całkowitą jest niesłuszne, a proponowana rekompensata jest za niska. Poszkodowany ma prawo domagać się sfinansowania naprawy pojazdu. Z drugiej strony w Polsce nie ma zakazu naprawiania samochodu, wobec którego została orzeczona szkoda całkowita.

Ubezpieczyciele mają obowiązek stosować te same cenniki części i robocizny w przypadku szkody częściowej i całkowitej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×