Zadzwoń Napisz

Odszkodowania komunikacyjne

Odszkodowania komunikacyjne
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×

Każdy kierowca, pieszy, rowerzysta może znaleźć się w sytuacji wypadku drogowego.

Jest to sytuacja ,

w której poszkodowany zadaje sobie pytanie;

co dalej, jak sobie poradzę z naprawieniem pojazdu lub kosztami leczenia swojego i moich najbliższych.

W momencie zapłaty wielu kierowców narzeka na koszty ubezpieczenia OC, to w momencie niespodziewanego zdarzenia drogowego, jakim jest kolizja docenia posiadaną polisę.

Z ubezpieczenia OC sprawcy

wypłacane są odszkodowania komunikacyjne.

W sytuacji kraksy drogowej każdy z uczestników zdarzenia ma prawo do odszkodowania. W ramach odszkodowania komunikacyjnego wypłacane są także odszkodowania za śmierć członków rodziny, którzy w momencie wypadku byli w pojeździe lub za śmierć pasażerów nie będących członkami rodziny kierowcy.

Każdy wypadek drogowy ma swojego sprawcę.

Pasażerowie samochodu sprawcy, którzy w wyniku kolizji drogowej doznali uszczerbku na zdrowiu mają prawo do odszkodowania komunikacyjnego z OC sprawcy. Takie odszkodowanie obejmuje. Odszkodowanie obejmuje zwrot kosztów leczenia, dojazdu do szpitala lub przychodni, kosztów opieki sprawowanej przez osoby trzecie, zniszczenia przedmiotów osobistych.

Poszkodowanemu przysługuje możliwość ubiegania się o zwrot utraconego dochodu z OC sprawcy.

Odszkodowanie z tytułu utraconego dochodu przysługuje wtedy, kiedy poszkodowany z powodu wypadku i pogorszenia stanu zdrowia lub utraty środka zarobkowego (samochodu, drogiego sprzętu potrzebnego do pracy)  musi zrezygnować z pracy zawodowej ). Jeżeli poszkodowany na wskutek utraty zdrowia zgłasza zwiększone potrzeby, np.: na leki, rehabilitację, opiekę medyczną ma prawo do renty z tytułu zwiększonych potrzeb.  Każdy poszkodowany w kolizji drogowej ma prawo do zadośćuczynienia za doznane krzywdy fizyczne i psychiczne. Jest to jednorazowe świadczenie, które ma zrekompensować skutki wypadku.

Jeżeli sprawca zbiegł z miejsca wypadku i trudno jest ustalić jego personalia, to poszkodowanemu i tak przysługuje odszkodowanie za uszkodzenie ciała. W takiej sytuacji pieniądze wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Tragicznym skutkiem wypadku jest śmierć kierowcy, pasażera lub pieszego. Osobami, które mogą ubiegać się o zadośćuczynienie za ból i cierpienie po stracie osoby bliskiej są ; małżonkowie, rodzice, dzieci, wnuki, rodzeństwo lub osoby pozostające ze zmarłym w związku nieformalnym.

Odszkodowanie komunikacyjne za śmierć osoby bliskiej w wypadku przysługuje jedynie w sytuacji, kiedy zmarły nie był sprawcą wypadku drogowego. W przypadku, kiedy śmierć osoby bliskiej w wypadku spowodowała pogorszenia sytuacji materialnej członków rodziny, to tym osobom przysługuje prawo do stosownego odszkodowania. Jest to świadczenie jednorazowe i ma pomóc członkom rodziny zmarłego ( współmałżonkowi, dzieciom)  w poprawieniu ich sytuacji materialnej.

Warto wiedzieć, że prawo do stosownego świadczenia przysługuje także konkubentowi, rodzeństwu, rodzicom, dzieciom zmarłego, o ile śmierć danej osoby doprowadziła do znacznego pogorszenia sytuacji życiowej.

Bywa, że poszkodowany

w jakiś sposób przyczynił się do wypadku, np.:

nalegał, aby sprawca wypadku jechał szybciej, jechał jako pasażer z nietrzeźwym kierowcą, czyli pozwolił, aby osoba, która spożyła alkohol prowadziła samochód. to wówczas też ma prawo do odszkodowania, ale świadczenie będzie pomniejszone o wskaźnik procentowy.

Warto wiedzieć, że za przyczynienie się poszkodowanego do wypadku może być uznana jazda bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, jazda bez włączonych świateł w okolicznościach, kiedy wymaga tego prawo oraz wtargnięcie pieszego na jezdnię. Jeżeli w wypadku samochodowym uległ poważnemu zniszczeniu samochód wówczas w ramach odszkodowania komunikacyjnego można uzyskać: zwrot kosztów naprawy pojazdu, kosztów holowania, parkowania, a nawet uzyskania samochodu zastępczego.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w następujących przypadkach: utraty biżuterii, gotówki, papierów wartościowych, zbiorów filatelistycznych oraz w sytuacjach, kiedy doszło do zniszczenia środowiska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×