Zadzwoń Napisz

OC sprawcy

OC sprawcy
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×

Wypadki samochodowe są najczęstszą przyczyną poważnych obrażeń ciała zagrażających życiu.

Mogą powodować   trwałe inwalidztwo i śmierć uczestników wypadku. Na drogach dochodzi również do wielu pomniejszych kolizji i potrąceń, w których również są osoby ranne. Przyczyną wypadków jest coraz większa ilość samochodów, nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego, jazda pod wpływem alkoholu, dopalaczy lub narkotyków, niedostosowania zachowania kierowcy do warunków atmosferycznych, uszkodzona nawierzchnia dróg.

W Polsce każdy kierowca

musi posiadać obowiązkowo opłacone OC.

Polisa OC to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych: samochodów, ciągników, motorów, przyczep.

Powyższe ubezpieczenie zapewnia poszkodowanemu możliwość dochodzenia swoich roszczeń od ubezpieczyciela sprawcy, a osobę, która spowodowała wypadek chroni przed niewypłacalnością.

OC sprawcy daje pokrzywdzonemu pewność,

że doznana szkoda zostanie zrekompensowana.

Dzięki polisie OC poszkodowany nie jest narażony na sytuację, w której sprawcy wypadku nie będzie stać na naprawienie szkody  lub na zbyt późne rekompensowanie jego krzywdy. Poszkodowany dochodzi swoich roszczeń w zakładzie ubezpieczeń, w którym sprawca ma wykupioną polisę.

Majątek ubezpieczyciela (kapitał finansowy) jest wielokrotnie większy niż środki finansowe, którymi dysponuje  przeciętny obywatel. OC sprawcy jest korzystne dla właściciela pojazdu, a więc i polisy, bowiem w razie wypadku jest zwolniony z obowiązku wypłacania odszkodowania poszkodowanym. Oznacza to, że jego majątek jest chroniony przed drastycznym zmniejszeniem, a nawet przed długami, które mogłyby powstać, gdyby samodzielnie wypłacał odszkodowanie poszkodowanym.

Ubezpieczenie OC jest zawierane na 12 miesięcy. Trzeba je wykupić przed wyruszeniem samochodem na drogę. Można także zawrzeć umowę w dniu rejestracji pojazdu,  o ile wcześniej właściciel nie jeździł samochodem. Bez ważnej polisy OC nie można poruszać się pojazdem po drogach. Właściciel musi mieć ubezpieczony samochód przez cały czas, nawet jeżeli nie używa auta przez dłużny okres. Ciągłość ubezpieczenia musi być zachowana. Umowę ubezpieczenia można rozwiązać jedynie w razie kasacji lub wyrejestrowania pojazdu. Jeżeli właściciel pojazdu nie poinformuje zakładu ubezpieczeń  o rozwiązaniu umowy ubezpieczenia, to jest ona przedłużana o następny rok. Jeżeli właściciel nie opłaci składniki ubezpieczeniowej na następny rok w terminie, to nadal korzysta on z ochrony ubezpieczeniowej, a składkę na nowy okres ubezpieczeniowy  musi opłacić jak najszybciej.

W kilku przypadkach może dojść do sytuacji,

kiedy zawarcie umowy OC jest niemożliwe.

Zawarcie umowy OC ze strony błędów właściciela pojazdu jest niemożliwe, jeżeli nie została opłacona cała składka za mijający rok. Nie można przedłużyć OC sprawcy kiedy zakładowi ubezpieczeń cofnięto zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej. Nie można podpisać umowy OC w zakładzie ubezpieczeń, który ogłosił upadłość lub został zlikwidowany. Uczestnicy wypadku powinni pamiętać, żeby sprawdzić, czy sprawca ma ubezpieczenie i w jakiej firmie ubezpieczeniowej. Należy spisać nazwę ubezpieczyciela, numer polisy , dane kierowcy i numer rejestracyjny pojazdu. Jeżeli nikt nie ucierpiał nie ma obowiązku wzywania policji.

W takim przypadku sprawca wypadku musi spisać oświadczenie, w którym przyznaje się do spowodowania kolizji drogowej. Warto zrobić zdjęcia uszkodzonych pojazdów. Będzie ono pomocne przy ustalaniu wysokości odszkodowania z OC sprawcy. Zdjęcie jest traktowane jako dowód ilustracja uszkodzeń pojazdu i dowód zaistnienia wypadku.

Aby otrzymać odszkodowanie z OC sprawcy,

poszkodowany musi zgłosić szkodę

do zakładu ubezpieczeń.

Kiedy dochodzi do zderzenia się pojazdów należy ustalić winnego zdarzenia. Odpowiedzialność ubezpieczyciela sięga do kwoty gwarancyjnej. Jest ona bardzo duża i jest mało prawdopodobne, aby ktoś przekroczył sumę gwarancyjną. Jeżeli odszkodowanie nie zostanie wypłacone w terminie, to poszkodowany ma prawo ubiegać się o odsetki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×