Zadzwoń Napisz

Dopłata do odszkodowania z OC sprawcy

Dopłata do odszkodowania z OC sprawcy
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×

Wypadek komunikacyjny to nie tylko stresujące przeżycie, ale także wydarzenie, które może spowodować poważne skutki zdrowotne, włącznie ze śmiercią uczestników wypadku i szkody materialne w postaci uszkodzenia samochodu.

Ubezpieczenie OC ma dać poczucie bezpieczeństwa,  że w razie wypadku  ofiara będzie miała środki finansowe na naprawę auta. Poszkodowani bardzo liczą na pieniądze z ubezpieczenia. W końcu płacą duże składki i w razie wypadku mają prawo oczekiwać fachowej, szybkiej obsługi i wypłaty pieniędzy we właściwej w stosunku do szkody wysokości.

Niestety, spora część klientów odkrywa,

że wypłacone odszkodowanie jest za niskie

i nie pokrywa wszystkich kosztów.

Umowa z towarzystwami ubezpieczeniowymi często napisana jest językiem niezrozumiałym dla klienta. Zostaje on z poczuciem krzywdy i nie wie, jak odzyskać swoje pieniądze, do kogo zwrócić się po pomoc.  Na szczęście jest wyjście z tej sytuacji. Wystarczy sprzedać wyspecjalizowanym firmom prawa do szkody.

Drugim wyjściem jest postępowanie odwoławcze,

ale ono często wiąże się ze sprawą sądową.

W trakcie postępowania odwoławczego konieczne jest, aby klient posiadał kosztorys sporządzony przez rzeczoznawcę. To zwiększa koszty sprawy i wydłuża czas oczekiwania na dopłatę do odszkodowania. Warto wiedzieć, że zaniżanie wartości odszkodowania jest niezgodne z prawem, bowiem zgodnie z art. 361 kc (kodeksu cywilnego) naprawienie szkody  obejmuje straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby odnieść, gdyby do szkody nie doszło.

Oznacza to, że zakład ubezpieczeń jest zobowiązany zwrócić klientowi wszystkie celowe i uzasadnione ekonomicznie wydatki poniesione w celu przywrócenia samochodu do stanu sprzed wypadku, np.: koszty nowych części i materiałów, których użycie było konieczne dla naprawy pojazdu. Znaczy to,  że poszkodowany musi uzyskać pełną rekompensatę poniesione szkody.

Nieuczciwe  praktyki firm ubezpieczeniowych są tak częste, ponieważ poszkodowani nie mają świadomości przysługujących im praw po wypadku komunikacyjnym.

Poniesione szkody dzieli się na dwie grupy:

– częściowe i całkowite

O szkodzie częściowej mówimy w sytuacji, kiedy pojazd nadaje się do naprawy, a suma kosztów naprawy jest niższa niż wartość samochodu.

Szkoda całkowita ma miejsce, kiedy koszt naprawy uszkodzonego auta jest wyższy niż wartość pojazdu przed wypadkiem.

Warunkiem ubiegania się o dopłatę do odszkodowania jest czas, od wydania decyzji o wypłacie

odszkodowania nie może minąć więcej niż 3 lata.

Dopłata do odszkodowania dokonywana jest

z OC sprawcy.

Aby ubiegać się o dopłatę do odszkodowania

przy szkodzie częściowej trzeba spełniać

określone warunki:

-określona przez daną firmę skupującą sprawy odszkodowawcze wartość samochodu,

-kwota odszkodowania wynikająca  z decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego,

-minimum 3 tys. zł, rok produkcji pojazdu, od 2000 r.

Osoba ubiegająca się o dopłatę do odszkodowania

musi przesłać następujące dokumenty:

-imię i nazwisko oraz numer telefonu właściciela pojazdu,

-decyzję towarzystwa ubezpieczeniowego o wypłacie decyzji,

-kalkulację naprawy uszkodzonego samochodu.

Sprzedaż szkody w celu uzyskania dopłaty

do odszkodowania to wiele korzyści

dla poszkodowanego.

Po pierwsze:

w szybkim tempie otrzymuje on pieniądze, które może przeznaczyć na dowolny cel.

Po drugie:

klient uniknie drogiego i kosztownego procesu z ubezpieczycielem.

Po przesłaniu dokumentów dokonywana jest

w ciągu 72 godzin ich weryfikacja.

Po podpisaniu dokumentów, w ciągu 10 dni klient otrzymuje pieniądze na konto.

Wiele firm zostawia poszkodowanym wybór odnośnie sposobu przekazania pieniędzy: może być przelew na konto, gotówka do ręki lub przekaz pocztowy na wskazany adres. Klient jest zadowolony z gotówki. Firma skupiająca odszkodowania we własnym zakresie załatwia z ubezpieczycielem ostateczną kwotę, która jest ich zyskiem. Inaczej mówiąc zyskiem firmy jest różnica między sumą za którą została dokupiona szkoda od poszkodowanego, a środkami, które uda się uzyskać od ubezpieczyciela.

Wycena każdej szkody dla klienta odbywa się indywidualnie.

Wyceny wniosków są najczęściej darmowe i niezobowiązujące.

Od podpisania umowy cesji z firmą odszkodowawczą i wypłaty dopłaty, klient nie może już dochodzić rekompensaty za daną szkodę u swojego ubezpieczyciela.

Warto wiedzieć, że nawet w przypadku sprzedaży auta, które brało udział w kolizji drogowej jest możliwe uzyskanie dopłaty do odszkodowania. Istotne jest to, że samochód należał do poszkodowanego w chwili wypadku. Umowy z klientami przygotowywane są przez wykwalifikowanych prawników. Dopłata nie wpływa na koszty polisy, ani na wysokość już wypłaconego odszkodowania.

Odszkodowania należą się nie tylko za szkody w pojeździe, ale także za ucierpienie w wypadku osób: kierowcy i pasażerów.

Zadośćuczynienie należy się za uszkodzenie ciała, zwrot kosztów leczenia i opieki oraz za utracony dochód. Jednakże w przypadku szkody osobowej polskie prawo nie przewiduje możliwości jej odkupienia przez firmy odszkodowawcze, ani uzyskania za nie dopłat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×