Zadzwoń Napisz

Dochodzenie odszkodowań

Dochodzenie odszkodowań
0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×

Wypadki samochodowe to codzienność na

polskich drogach. Mogą przytrafić się każdemu

niezależnie od stażu jaki ma za kierownicą.

Zgodnie z polskim prawem o wypadku

komunikacyjnym mówimy w sytuacji, kiedy

doszło do zdarzenia w ruchu lądowym,

powietrznym lub wodnym,

w którym uczestniczy

co najmniej jeden pojazd i doszło do szkody

majątkowej lub uszczerbku na zdrowiu osoby.

Wypadek zawsze niesie fatalne skutki dla poszkodowanego, potrafi zrujnować całe życie człowieka. Szansę na powrót do normalności daje wysokie odszkodowanie, które pozwala na naprawę pojazdu, leczenie, zrekompensowanie krzywd fizycznych i psychicznych,  czy pokrycie zwiększonych potrzeb.

Dochodzenie odszkodowań

to niekiedy długi i skomplikowany proces.

Ubezpieczenie OC płaci każdy kierowca. Polisa OC przenosi odpowiedzialność  za wypłatę odszkodowań na ubezpieczyciela. Obowiązkowe OC daje pewność uzyskania świadczeń odszkodowawczych pokrzywdzonemu i chroni przed niewypłacalnością sprawę wypadku. W zasadzie każdy kto uczestniczył w wypadku może ubiegać się o odszkodowanie. Z jednym małym wyjątkiem- odszkodowanie nie przysługuje sprawcy.

Dochodzenie odszkodowań nie jest sprawą prostą.

Problemy może sprawić odpowiednie umotywowanie wnioskowanej kwoty wymaga wiedzy prawnej. Roszczenie odszkodowawcze z tytułu szkody spowodowanej wypadkiem ważne jest trzy lata. Później ulega przedawnieniu. Uszczerbek na zdrowiu może wystąpić jakiś czas po wypadku. Dlatego też czas ważności roszczenia odszkodowawczego z powodu uszczerbku na zdrowiu liczony jest od momentu zdiagnozowania dolegliwości. Od daty poznania tożsamości sprawcy wypadku liczby się okres ważności roszczenia, w przypadku, kiedy sprawca uciekł z miejsca wypadku.

Jeżeli sprawca wypadku został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko życiu zdrowiu lub mieniu, np.: za wypadek w którym ktoś został ranny, a sprawca jechał pod wpływem alkoholu lub narkotyków, to wtedy okres przedawnienia wydłuża się do 20 lat od daty popełnienia przestępstwa. Oznacza to, że poszkodowany ma więcej czasu na dochodzenie swoich praw do odszkodowania i większą szansę na otrzymanie pieniędzy. Osoba poszkodowana lub rodzinna takiej osoby nie musi śpieszyć się w staraniach o odszkodowanie.

Jest to istotne w przypadku, gdy poszkodowany doznał poważnego uszczerbku na zdrowiu lub w wyniku wypadku stał się osobą niepełnosprawną.

Przy naliczaniu odszkodowania

osobie pokrzywdzonej w wypadku

z powodu rozstroju zdrowia bierze się pod uwagę

następujące czynniki:

zakres i rodzaj obrażeń ciała, czas, przebieg i uciążliwość procesu leczenia, dolegliwości bólowe, ograniczenia w samodzielnym funkcjonowaniu (czy osobie poszkodowanej potrzebna jest w codziennych czynnościach pomoc osoby trzeciej, czy korzysta ze sprzętu medycznego ułatwiającego poruszanie się), konieczność z rezygnacji z dotychczasowej aktywności fizycznej .

Niestety, brakuje jednolitych kryteriów określających wysokość świadczeń i sposobów naliczania. Skutkuje to częstym zaniżaniem odszkodowań przez ubezpieczycieli i rozczarowaniem osób pokrzywdzonych, które muszą dochodzić swoich praw przed sądami lub prosić o pomoc firmy specjalizujące się w dopłatach do odszkodowań. Ubezpieczyciel sprawcy wypadku ma obowiązek likwidowania wszelkich szkód majątkowych powstałych w wyniku zdarzenia drogowego.

Nieprawdą jest że dochodzenie odszkodowania

przysługuje wyłącznie

w przypadku uszkodzenia samochodu.

Prawo do odszkodowania przysługuje także

za inne uszkodzone przedmioty, np.:

komputer, telefon, zegarek i odzież.

Poszkodowany ma prawo do zwrotu wszelkich kosztów związanych z wypadkiem, p: kosztów leków, materiałów opatrunkowych, wizyt lekarskich, dojazdów do placówek medycznych. Pokrzywdzony w zdarzeniu drogowym może także dochodzić odszkodowania za koszty dojazdu członków rodziny na odwiedziny w szpitalu.

Dochodzenie odszkodowań warto przedyskutować ze specjalistą, który doradzi w jaki sposób rozmawiać z ubezpieczycielem, pomoże w przygotowaniu wszelkich pism i kompletowaniu dokumentacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×